15-05-2022

Bo tabata sa ku…peterseli ta un di e bèrduranan haltu den vitamina K?

Vitamina K ta yuda krea varios proteina ku ta nesesario pa sanger sera bira diki i no ta hopi awa. Posiblemente e ta bon pa forma wesunan. Vitamina K ta konsistí den K1 ku ta wòrdu haña den bèrdura blachi bèrde i K2 esaki bo kurpa mes esta e bakterianan den bo tripa (diki) ta produsi vitamina K2. Dor ku vitamina K no ta pasa dor di plasenta pa e beibi, e beibi no tin sufisiente vitamin K i pesei na su nasementu e tin ku kuminsa tuma vitamin K pa un temporada di mas o menos 3 luna si e yu ta haña lechi pechu.

Vitamine K ta bin hopi den bèrdura blachi bèrde manera peterselie, kolo bèrde i spinashi. Tambe e sa bin den otro tipo di bèrduranan, fruta, lechi, webu i grano. Personan ku ta tumando antibiotika pa un temporada largu por haña defisiensia di vitamina K dor ku antibiotika por destrui e bakterianan den tripa ku netamente ta produsi vitamina K2.

Ta bon pa bo sa ku…kandidat adekua diario ta 120 mcg pa hende hòmber i 90 mcg pa hende muhe (si bo ta bou di medikamentu konsulta ku bo dòkter pa e kandidat adekua).

 

18-4-2022

Bo tabata sa ku… vitamine E ta wòrdu haña den zeta vegetal ?

Vitamine E ta un vitamina vèt disolvabel (‘oplosbare vet’) i e ta wòrdu haña den zeta i alimentonan vegetal (nechi, berdura i fruta). Vitamine E ta un antioksidante ku ta protehá bo kurpa di suptansia nan toksiko. Ademas vitamina E ta protehá bo selulanan, kueru, wowo, organonan i tejidonan.

E ta yuda proteha e kurpa kontra di Daño nan ku radiashon UV i polushon den airu por trese kune. E ta hunga un rol hopi importante den regulá metabolismo den selulanan. Konsekuensianan di defisiensia di vitamine E ta trese danjo na seleber i anemia (‘bloedarmoede’). Simia di ‘zonnebloem’ i amandel ta riku na vitamina E.

Ta bon pa bo sa ku...vitamine E ta redusí imflamashon i mehorá sistema imun.

 

22-03-2022

Bo tabata sa ku…vitamina D no ta vitamina pero un (pro) hormon?

Vitamina ta nutriente ku bo kurpa mes no por produsí, pues un persona tin ku konsumi e atraves di su dieta. Sinembargo e kurpa humano, spesifikamente e nir nan por produsi e (pro) hormone, miho konosí komo vitamina D. Vitamina D ta esenshal pa hopi rason, manera wesu i djente saludabel, sostene e sistema imun, selebro, sistema nervioso, i bon funshonamentu di pulmon. Ademas e ta yuda e kurpa proteha su mes for di malesanan manera diabetes tipo 1.

Algun sintoma nan ora un hende tin defisiensia di vitamina D ta: bira malu ku regularidat, kansiaso, dolo di wesu, dolo di lomba, estado di animo abou, perdida di kabei, dolo di muskulo i heridanan ku ta tarda pa kura. Algun estudio ta rekomenda un dosis diaro di 10 pa 15 mikrogram (400-800 IU).

Ta bon pa bo sa ku…ademas di obtene sufisiente lus di solo, piska vèt tambe ta kontene un kantidat haltu di vitamina D.

12-2-2022

Bo tabata sa ku…Acidophilus ta un priobotika ku ta kontene très stam di bakteria?

Nos tripanan ta traha miyar nan di bakteria aktivo huntu pa un bon funshonamentu di e sistema digestivo i pa matene e sistema imun saludabel. Tòg nos “darmflora” por wòrdu perturba dor di eskohonan robes di alimentonan, uzo medisinal, kome irregular i e kresementu di otro mikro-organismo nan manera skimel i gist. Acidophilus ta kontene un meskla di tres stam di bakteria ku ta funshoná sinergetikamente den balansa pa restorá e “darmflora”.

Pa mantene e tripanan den bon kondishon e uzo di acidophilus no ta un luho inesesario. Ora ku e “darmflora” ta wòrdu perturba dor di diaree, “voedselvergiftiging”, kur di antibiotika, yuna o un infekshon di skimel e ora ei bo tripanan mester di algun yudansa dor di uza por ehèmpel acidohpilus.

Ta bon pa bo sa ku…acidophilus ta fortalesé e sistema imun ku ta tene bakterianan malu i skimel for di bo tripanan.

29-01-2022

Bo tabata sa ku…uña di gato tin un efekto anti-inflamatorio fuerte ku ta kombati bakteria i infekshon?

Uña di gato (Cat’s claw) ta pertenesé na e famia di mata/ flor fayalobi i ta orginá for di e selva di Peru. E ta un tipo di mata ku ta subi krese na palu (klimplant) i ta gara e palunan ku su stengel nan ku ta punta afo. Na Peru una di gato ta wòrdu uza pa trata pashèntnan ku reuma, infekshonan interno, i pa trata herida. Uña di gato tambe tin un efekto anti-oksidante i ta stimulá  e sistema imun.

Un bon sistema imun ta bringa bakterianan i infekshonan viral manera herpes. Uña di gato tin un efekto anti-imflamatorio  fuerte dor  ku e ta kontené glukosido (glycoisiden). Despues di uza “penicilline” o un otro kur di antibiotika, e kurpa por wòrdu limpia ku uña di gato. Tambe e por wòrdu uza ora hende tin problema ku tripa i desbalansa den e flora intestino.

Ta bon pa bo sa ku…uña di gato ta wòrdu bebé komo te o pildora.

03-01-2022

Bo tabata sa ku…blachi Ginkgo Bilopa ta yuda mehorá e sirkulashon di sanger den bo selebro (nan)?

Ginkgo ta pertenesé na e famia di mata ku a floresé 180 mion di aña pasa i ku a muri ku eksepshon di e espesie aki. Ginkgo ta bini di China originalmente i awendia e ta krese sin niun klase di problema den Oropa. E blachi di Ginkgo ta kontene flavonoidenan aktivo (ta bini den berdura i fruta i tin un efekto antioksidante), ku ta kaptura e radikal nan liber na haltura di bo ‘’netvlies’’ i bo selebronan.

Ginkgo ta yuda habri kanalnan pa sanger pasa, pues e ta regula sirkulashon i ta yuda baha preshon. Di forma ku e kurason no tin ku pòmp duru pa sanger pasa. Ademas e ta redusí e velosidat di behes selebral, den kua problemanan ku balansa (evenwichtstoornis), pitamentu di orea i perdementu di memoria ta wòrdu mehorá.

Ta bon pa bo sa ku.. Ginkgo Bilopa por wòrdu haña komo pildora of puiru.